PMN ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สารสกัดจากถั่งเช่า   สารสกัดจากเห็ดหลินจือ  และแคลเซียมแอสคอร์เบต

       เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ควบรวมผลประโยชน์ของสุดยอดสมุนไพรทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ ถั่งเช่า และ เห็นหลินจือ 
ที่มีชื่อเสียงในด้านการบำรุงและปรับสมดุลของร่างการ สร้างภูมิคุ้มกัน ต้านทานโรคร้ายมากมาย ได้แก่ ตับอักเสบ ไตวาย
เบาหวาน ความดัน ทั้งยังช่วยให้กระปี้กระเป่า บำรุงสมอง

 

ทำไมต้อง PMN

PMN มุ่งเน้นในการวิจัย พัฒนาการปลูกถั่งเช่า เพื่อให้ได้สารทำงาน Cordycepin สูงสุด  โดยได้รับการรับลองจาก 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ซึ่งยืนยันปริมาณสาร Cordycep ต่อ น้ำหนักสูงมาก 

เกิดความคุ้มค่ามากกว่า เมื่อมีปริมาณ Cordycepin ต่อ น้ำหนักสูงมากจึงทำให้ผู้บริโภคได้สารทำงานในปริมาณที่สูง 
เมื่อเปรียบเทียบกับ ถั่งเช่าในตลาดทั่วไป  โดย PMN ควบคุมสารออกฤทธิ์ในสารสกัดถั่งเช่าให้มีค่า Cordyceps 
ไม่น้อยกว่า 2,000 mg./100g 

PMN เพะเลี้ยงโดยใช้สารอาหารจากโปรตีนพืช เลี่ยงการใช้โปรตีนจากสัตว์ ดังนั้นจึงไม่ส่งผลให้เกิดอาการแพ้ในราย
ที่แพ้โปรตีนจากสัตว์

PMN ปลูกโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นหลัก และปลอดสารพิษ จึงไม่ส่งผลเสียต่อผู้ทาน PMN 
เหมือนการปลูกโดยใช้วัตถุดิบที่มาจากสารเคมีเป็นหลัก

มีส่วนผสมของเห็นหลินจือ ซึ่งถือเป็นสุดยอดแห่งสมุนไพร ตลอดกาล ซึ่งจะช่วยกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและซ่อมแซม
ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PMN ขึ้นทะเบียน อ.ย. 13-1-02954-1-0650  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

ส่วนประกอบสำคัญของ PMN ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดจากถั่งเช่า สารสกัดจากเห็ดหลินจือ และแคลเซียมแอสคอร์เบต

 

ผลการวิเคราะห์ สารออกฤทธิ์ cordycepin ในรอบการผลิตครั้งล่าสุด

 

 

ประสบการณ์จากผู้สั่งซื้อและรับประทาน PMN ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สารสกัดจากถั่งเช่า   สารสกัดจากเห็ดหลินจือ  และแคลเซียมแอสคอร์เบต

 

 

PMN ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดจากถั่งเช่า

สารสกัดจากเห็ดหลินจือ และแคลเซียมแอสคอร์เบต

 

ยินดีให้คำปรึกษา

 

 Dr.Pisit Maneechot

092 889 4659

Line id : icordyclub